Om röda och irriterade ögon

Att ha röda eller irriterande ögon kan bero på tillfälliga påfrestningar såsom rök, simbassängsklor, kontaktlinser eller smink. Det kan också vara en följd av andra saker så som torra ögon, allergi, inflammation eller infektion.

Att ha torra och irriterade ögon är en vanlig åkomma som upplevs av mellan 10-15 procent av alla människor någon gång i livet. Den medicinska benämningen för problemet är tårfilmsdysfunktion vilket innebär att tårfilmen inte fungerar som den ska. Tårfilmens främsta uppgift är att smörja ögat, hålla det återfuktat samt skölja bort främmande substanser, vilket den i detta fall har svårigheter med. 

Vem får röda ögon?

Torra ögon är någonting som blir vanligare ju äldre man blir. Det är ett vanligare problem hos kvinnor än män och många kvinnor uppmärksammar symtomen i samband med klimakteriet, då detta gör att alla slemhinnor i kroppen blir torrare. Problemet är även vanligt bland kontaktlinsanvändare samt de som arbetar många timmar i sträck framför datorn. Misstänker du att problemet beror på exempelvis biverkningar av läkemedel eller en infektion är det viktigt att uppsöka läkare som kan hitta rätt behandling för just dig. 

Fler produkter från Trimb Healthcare